O nas

Cel stowarzyszenia

1. Popularyzacja,konsolidacja i rozwój kultury i sztuki.
2. Animacja wydarzeń kulturalych.
3. Rewitalizacja poprzez sztukę i aktywizacja w obszarze kultury.
a) stworzenie warunków rozwoju pracownikom naukowym, artystom i animatorom kultury,
b) jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych w zakresie działaności muzycznej,tanecznej i teatralnej,
c) jednoczenie różnych środowisk wokół idei przeciwdziałania społecznej marginalizacji
d) promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym
4. Inspirowanie i wspieranie działań służacych organizacji kultury muzycznej, tanecznej i teatralnej.
5. Integracja środowisk związanych z kulturą.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
9. Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
10. Promowanie rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Członkowie zarządu:
1. Jarosław Barów
2. Beata Barów
3. Paulina Barów
 
Pozostali członkowie:
4. Krzysztof Bałtyk
5. Paweł Barów
6. Irena Ciesielska
7. Dorota Cupryniak
8. Bartosz Czaja
9. Mirosław Gut
10. Waldemar Sierański
11. Rafał Sokołowski
12. Elżbieta Waćkowska
13. Ryszard Waćkowski
14. Dariusz Wawrzyniak
15. Renata Złotopolska-Dullek
16. Ewelina Żołnierczuk
Free Joomla! templates by AgeThemes